Η εταιρεία Οδική Βοήθεια FAST
παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε:

 

 • οχήματα ιδιωτικής χρήσης (αυτοκίνητα / δίκυκλα) σε έκτακτα περιστατικά όσο και σε σταθερή ετήσια βάση, για τα παρακάτω περιστατικά:
      1.μεταφορά οχήματος λόγω βλάβης ή ατυχήματος
      2. αλλαγή ελαστικού
      3.έλλειψη βενζίνης
 • επιχειρηματίες / εταιρίες:
      1.μεταφορά οχημάτων
      2.οδική βοήθεια
 • εκθέσεις αυτοκινήτων / μάντρες αυτοκινήτων:
      1.μεταφορά οχημάτων από και πρός τις εκθέσεις ή τις μάντρες       αυτοκινήτων
Όχημα οδικής βοήθειας